Sohár Anikó, dr.

docens

CURRICULUM VITAE

Személyes adatok:
E-mail: asohar@gmail.com
____________________________________________________________________

Munkahely, gyakorlat:

2014. február 1–
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógiai és FordítástudományiTanszék
Egyetemi docens
• Bevezetés a fordítás elméletébe, ill. gyakorlatába, általános fordítástechnika, szakfordítás, angol szövegolvasás, magyar nyelvfejlesztés, műfordítás, kulturális ismeretek, szakmai intézményrendszer/a fordítás mint szakma

2013. szeptember 1. – 2014 január 31.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék
Óraadó tanár
• Fordításelmélet, fordításgyakorlat, általános fordítástechnika

2002. január 1 – 2014. január 31.
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (2001. január 1 – 2010. augusztus 31: Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék)
Főiskolai docens
• Művelődéstörténet, történelem, angol nyelv és irodalom, szakfordítás, műfordítás
• Szakfordítás angolra

2002. február 1 – 2009. január 31.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Óraadó tanár
• Műfordítás, fordításkritika

2000. január 1 – 2001. június 30.
Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Angol Irodalom Tanszék
Egyetemi docens
• Műfordítás, szakfordítás, XX. századi brit irodalom, science fiction & fantasy
• Pályázatkészítés

2000. január –
ACROSS Languages and Cultures nemzetközi, zsürizett, angol nyelvű fordítástudományi folyóirat (Akadémiai Kiadó)
Tanácsadó szerkesztő, szerkesztőbizottsági tag

1995 - 1998 oktatás, oktatásszervezés:
CETRA, Department Literatuurwetenschap, Faculteit Letteren, KUL
• Részvétel a EUROLITERATURE, VIRTUE és TRANSCETRA Open Distance Learning projektek szervezésében és videokonferenciáin (tanácsadó szakértő, előadó)
• Előadás a populáris irodalom és fordításának helyzetéről irodalom mesterszakos hallgatóknak; szeminárium irodalom mesterszakos hallgatóknak a cyberpunkról mint mozgalomról és posztmodern műfajról, különös tekintettel William Gibson Neuromancer c. regényére
• Angol nyelvű folyóirat- illetve cikkszerkesztés, pályázatkészítés

1996. július
Részvétel a 8. CETRA nyári fordítástudományi továbbképző tanfolyam szervezésében, lebonyolításában és az oktatásban

1987–
Szabadúszó műfordító, fordító

1987. január 1 - 1995. augusztus 31.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Intézet, Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék
Egyetemi tanársegéd
• XVIII-XIX. századi európai regény, fantasztikus irodalom, angol irodalom, populáris műfajok, fordításelmélet, -kritika, -történet, műfordítás
• Részvétel a műfordítási speciális program megszervezésében és oktatásában
• Nemzetközi kapcsolatok, pályázatkészítés

____________________________________________________________________

Tanulmányok:

1995. október 1. – 1997. szeptember 30.
CETRA The Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Departement Literatuurwetenschap, Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Irodalomtudományi Ph.D. - fordítástudományi szakterület (Ph.D. ösztöndíj, KUL Kutatási Tanács)

1992 – 1996
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Összehasonlító irodalomtörténeti egyetemi doktorátus

1992. július 6-31.
Negyedik CERA nyári fordításkutatási tanfolyam (The CERA Chair & OTKA támogatással)

1981 – 1986
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szakok: magyar nyelv és irodalom (öt félév), összehasonlító irodalomtörténet, történelem.
történelem és összehasonlító irodalomtörténet szakos előadói diploma

1976 – 1980
Móricz Zsigmond Gimnázium
Angol tagozat

1968 – 1976
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola

_____________________________________________________________________
Ösztöndíjak:

1997. november 1. - 1999. december 31.
Departement Literatuurwetenschap, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Kutató (posztdoktori ösztöndíj, KUL Kutatási Tanács)

1995. január 1. - szeptember 30.
CETRA The Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Kutató (KUL Kutatási Tanács)

1993. szeptember 30. – 1994. június 30.
CETRA The Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Kutató (KUL Kutatási Tanács & Soros Alapítvány, Budapest)


1992. június 1. - 1993. május 31.
A „Magyar Tudományért" Alapítvány ösztöndíja

1983. szeptember 1. - 1986. június 30.
Népköztársasági ösztöndíj

_____________________________________________________________________

Tagság:

  • European Society for Translation Studies (EST)
  • Hungarian Society for the Study of English (HUSSE)
  • Modern Filológiai Társaság
  • MTA Fordításelméleti Munkabizottság
  • Magyar Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság
  • Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (ICLA)
  • Magyar Írószövetség
  • Műfordítók Egyesülete (MEGY)

_____________________________________________________________________

Egyéb szakmai tevékenység:

• A Fordítástudomány folyóirat szerkesztőbizottsági tagsága
• Műfordítás, szakfordítás
• Szépirodalmi és tudományos művek szerkesztése, lektorálása
• Irodalom- és fordításkritika
• Tanácsadás, konzultáció