Bemutatás

A képzést a kultúrák közötti kommunikáció, a fordításelmélet és fordítástechnika, va­lamint a tolmácsolás iránt érdeklődőknek ajánljuk. A képzés befejezése után a hallgatók elhelyezked­hetnek fordítóként és tolmácsként, illetve az üzleti és kulturális életben, a médiában, idegenforgalomban, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén tevékenykedő szakem­berekként.

 

MIT TANULHATSZ?

Alaptárgyak: Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, Interkulturális kommunikáció, A fordítás elmélete és gyakorlata, PR és protokoll, Bevezetés a tolmácsolásba, Üzleti kommunikáció.

Angol nyelvű szaktantárgyak: Angol-magyar fordítástechnika, Számítógépes fordítástámogatás (MemoQ), Konszekutív- és Szinkrontolmácsolás, Gazdasági fordítás, Terminológia, Prezentációs készségek fejlesztése.

Kiegészítő képzési lehetőségek: pedagógiai modul második szintje; szakkollégium.

 

TUDTAD-E, HOGY?

  • Élhetsz külföldi tanulmányi- és ösztöndíj-lehetőségek­kel (Erasmus+, DAAD stb.), külföldi tanulmányutakon vehetsz részt és vendégelőadókat hallgathatsz.
  • Részt vehetsz tudományos kutatási projektekben és konferenciákon, hazai és külföldi tudományos-kul­turális intézményekben megszervezett szakmai gyakorlaton.
  • Munka mellett is tanulhatsz, hiszen az oktatás tömbö­sített (péntek, szombat).

 

A FELVÉTELI JEGY ÖSSZETÉTELE

               100%

államvizsga jegy