Admitere

8 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Condiţii de admitere

  • diplomă de licenţă, indiferent de specializare

Compoziţia notei de admitere

Admiterea la programul de masterat se realizează prin luarea în calcul a mediei generale la licență (100%) pentru candidații care au terminat un program de licență de Limbă și literatură engleză (sau Limbă și literatura engleză în combinație cu alte limbi).

În cazul candidaților care au o diplomă de licență de la o altă specializare decât Limba și literatura engleză, admiterea constă în următoarele probe:

  • Media generală la licenţă: 50%
  • Media generală la disciplina de limba engleză din anii de licență / sau atestat de limba engleză: 50%

 

 

În cazul unei note de admitere identice la ultimii doi candidaţi pe locurile fără taxă, criteriile de departajare sunt următoarele în ordinea importanţei:

  • media generală a anilor de studii universitare de licență;
  • media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

Regulament admitere

Date importante

Acte necesare

Metodologia de admitere