Admitere

Descrierea admiterii

Admiterea la programul de masterat constă dintr-un test de traducere (examen scris) din Engleză în Maghiară. Candidaţii vor alege unul dintre două texte care vor fi traduse în limba maghiară.

Condiţii de admitere

  • diplomă de licenţă, indiferent de specializare

Compoziţia notei de admitere

Admiterea la programul de masterat se realizează prin luarea în calcul a mediei generale la licență (100%) pentru candidații care au terminat un program de licență de Limbă și literatură engleză (sau Limbă și literatura engleză în combinație cu alte limbi).

În cazul candidaților care au o diplomă de licență de la o altă specializare decât Limba și literatura engleză, admiterea constă în următoarele probe:

  • Media generală la licenţă: 50%
  • Media generală la disciplina de limba engleză din anii de licență / sau atestat de limba engleză: 50%

Admiterea se poate organiza și în mod online, după caz.

 

În cazul unei note de admitere identice la ultimii doi candidaţi pe locurile fără taxă, criteriile de departajare sunt următoarele în ordinea importanţei:

  • nota de licenţă
  • media studiilor universitare (incluzându-se aici şi nota de la licenţă)

Regulament admitere

Date importante

Acte necesare

Metodologia de admitere