A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő

Nemzetközi tudományos konferencia a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja szervezésében, 2019. szeptember 8–10. között.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, együttműködésben a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetével (Hungaricum), nemzetközi tudományos konferenciát szervez a 2019. szeptember 8-10. között.

A konferencia programja letölthető innen: Konferenciaprogram.pdf

Konferenciaplakát letölthető formátumban: Plakát.pdf

A fordítás kérdésköre a tudomány történetében olyan kutatási témát jelent, amely számos tudomány vagy tudományág érdeklődésének középpontjában áll, így egyszerre képezi a filológia, a nyelvtudomány, a fordítástudomány, az összehasonlító irodalom, a filozófia és a pszichológia vizsgálati tárgyát, sajátos interdiszciplináris megközelítéseknek adva ezáltal teret.

A fordítás ugyanakkor egy magányos művészet. Annak ellenére, hogy az irodalmi művek közvetítésének lendülete gyakran maguktól a fordítóktól ered, és ezáltal a fordító a kulturális cserefolyamatok egyik legfontosabb szereplőjévé válik, elenyésző azoknak a szakmai tanulmányoknak, konferenciáknak a száma, amelyek a fordító személyével, személyes preferenciáival és motivációival, szerepfelfogásával foglalkoznak.

Épp ezért a konferencia a fordító személyét állítja középpontba: elsősorban tehát nem fordításelméleti és -technikai kérdésekkel, és nem is a folyamat eredményével, a célkulturális szöveggel, hanem a fordító munkájával, önképével, a szerzőkhöz és a fordított művekhez való viszonyával, valamint a kultúrák közvetítésének folyamatában játszott szerepének értelmezésével foglalkozik.

 

 

 

A konferencia plakátja

forrás: magyartanszek.partium.ro