Indul a Fordító-Tolmács mesterképzés a PKE-n!

A román kormány tegnap elfogadta azt a kormányhatározatot, amely engedélyezi a Fordító-Tolmács mesteri képzésünk indítását.

A beiratkozás az őszi felvételire 2020. szeptember 7-18 között zajlik!

Kedves jövendőbeli hallgatóink!

A Partiumi Keresztény Egyetem nyelv és irodalomtudomány szakjain a különböző fordítástechnikák oktatása évek óta nagy hagyománnyal bír. Már a nyelvszakok alapításakor lehetővé tettük a hallgatók számára fordítással kapcsolatos tantárgyak látogatását, vagy kötelező, vagy választható tárgyként. Tanszékünk évek óta felismerte egy gyakorlatias, fordítással kapcsolatos mesterképzés iránti igényt, és számos előkészületet is tett ennek megvalósítása érdekében. Az elmúlt egy évben jelentősen fejlesztettük az infrastruktúrát illetve a humánerőforrást, azaz jelenleg rendelkezésre állnak mind a technikai feltételek (tolmácsgépek, fordító-szoftverek, fonetika labor, új tantermek, stb.), mind pedig azok az oktatók, akik vagy külföldről érkeznek hozzánk vendégoktatói minőségükben, vagy helyi szinten vállalták, hogy átképezik magukat a különféle fordítással kapcsolatos tárgyak oktatására (pl. terminológia, gazdasági fordítástechnika oktatása, fordítástámogató szoftverek oktatása, stb.).

A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli fordítás/tolmácsolás feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak társadalmi és kulturális életében, és ismerik az interkulturális kommunikáció etikai és retorikai szabályait. Felkészültek akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, akár tanulmányaik a doktori képzésben történő folytatására.

A jelenleg aktív és volt nyelvszakos (és nemcsak!) hallgatóink között felmérést készítettünk arra vonatkozóan, hogy mennyire tartják fontosnak egy fordító-tolmács mesteri képzés indítását, beiratkoznának-e rá, és milyen elvárásaik, javaslataik lennének ezzel kapcsolatban. Online kérdőívünkre rekordszámú kitöltés/válasz érkezett: összesen 268, és a válaszadók majd’ 90%-a, vagyis az elsöprő többség fontosnak, illetve nagyon fontosnak tartja az MA képzés beindítását.

Graph3

Továbbá igyekeztünk a mesteri program tantárgykínálatát is egyrészt a munkaerőpiac, másrészt pedig a (válaszadó) jövendőbeli hallgatóink igényei szerint összeállítani. Így fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy kínálatunkban a gyakorlatorientált tantárgyakat helyeztük előtérbe: a legújabb technikák használata a fordítás és tolmácsolás folyamatában (pl. a tolmácskabinok illetve a fordítástámogató szoftverek használatát), interkulturális kommunikáció, diplomáciai és üzleti levelezés, gazdasági fordítás, valamint konszekutív és szinkrontolmácsolás.

Graph5

A megkérdezettek közül azok, akik jelezték, hogy beiratkoznának erre a mesterképzésre, színvonalas oktatást várnak el, mi pedig ezt az igény komolyan vesszük és örömmel kielégítjük.  A képzés során biztosítjuk a fordítói és tolmács szakmai gyakorlatokat, valamint neves külföldi szakembereket és vendégelőadókat is meghívunk. Az oktatói csapat a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem tanáraiból áll össze.

Hisszük, hogy ez az új képzés vonzó és egyedi lehetőségeket biztosít a hallgatók részére, hiszen más fordító-tolmács mesterképzésekkel ellentétben ez a mesterszak, az általános fordítástudományi tematikán belül, az interkulturális kommunikáció és a multikulturális tanulmányok elsajátítását is előtérbe helyezni, ezen a ponton kapcsolódva a már meglévő, sikeres mesteri képzésünkhöz (Többnyelvűség és multikulturalitás). Ezáltal a hallgatók jártasságot szereznek az interkulturális kapcsolatok és attitűdök kialakításának, megismerésének, elemzésének területén is, képessé válnak arra, hogy a különböző nyelveket és kulturális jelenségeket egymással való összefüggéseikben felismerjék és vizsgálják.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

  • Fordítás és tolmácsolás területén
  • Az üzleti és kulturális életben (pl. pályázati irodáknál, alapítványoknál, önkormányzatoknál, stb.)
  • A média világában (az írott és az audiovizuális sajtó világában)
  • Turizmus, idegenforgalom területén
  • A diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok terén

 

Szeretettel várunk mindenkit az újonnan induló Fordító-Tolmács MA képzésünkön!

 

Felvételire való beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók:

https://www.partium.ro/hu/oszi-felveteli-2020

 

Dr. Bökös Borbála

tanszékvezető

parakeet on womans head 4831152 1920New